وبلاگ لژیون 3 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 لژیون شماره 3 نمایندگی حسنانی بهره برداری نمایید. http://legion3.mihanblog.com 2020-05-25T10:39:19+01:00 text/html 2018-11-02T12:30:10+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی گزارش تصویری از روز جمعه مورخ 1397/08/11 در پارک طالقانی http://legion3.mihanblog.com/post/86 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" size="3">گزارش تصویری از روز جمعه مورخ 1397/08/11 در پارک طالقانی&nbsp;</font></font></b></span><div><b></b><font class="Apple-style-span" color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><b><br></b></span></font> <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/40129/park1 (1).jpg" alt=""></b></span></div> </div> text/html 2018-10-27T15:08:57+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی دستور جلسه هفتگی: وادی دوم و تاثیر آن روی من http://legion3.mihanblog.com/post/85 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; ">هفتمین جلسه از دوره شصت‌ و نهم؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "<b>وادی دوم و تاثیر آن روی من</b>" با استادی&nbsp; "<b>&nbsp;کمک راهنمای محترم آقا فرهاد</b>&nbsp;" و نگهبانی "&nbsp;<b>مسافر علی</b>&nbsp;" و دبیری "&nbsp;<b>مسافر احسان</b>&nbsp;" در روز شنبه مورخ 97/08/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span> <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y74g_farhhad1_(1).jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; "><div align="right"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سخنان استاد:</font></b></font></div><div align="right"><div align="justify"><font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در ابتدا جا دارد خدا رو شكر كنم كه امروز بستری فراهم شد كه در این جایگاه و این مكان در خدمت شما عزیزان باشم و خدمت كنم.</font></font><br><font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دستور جلسه وادی دوم میباشد&nbsp;</font></font><font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">كه این وادی شامل دو بخش است.</font></font><br><font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اول :&nbsp;<b>هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد .</b></font></font><br><font size="2"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">من اگر بخواهم از تجربیات شخصی خودم بگویم یادم است كه زیاد با مفهوم این جمله آشنا نبودم تا اینكه با تعریف سیستم آشنا شدم.</font></font></div></div></span></b></span></span></div> text/html 2018-10-21T14:11:17+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه : سی دی تکامل دو http://legion3.mihanblog.com/post/84 <font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="font-size: medium; ">موضوع جلسه لژیون: سی دی تکامل دو در روز یک شنبه </b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; ">مورخ 1397/7/29به استادی آقای فرهاد برگزار گردید.</span><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" color="#222222" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></font></span></b></font><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" color="#222222" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px;"><br></span></font></span></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><b><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" color="#222222" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 20px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5y87_فرهاد.jpg" alt="" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(43, 87, 151); border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(51, 0, 0); border-right-color: rgb(51, 0, 0); border-bottom-color: rgb(51, 0, 0); border-left-color: rgb(51, 0, 0); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 7px; padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; padding-left: 7px; border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; "></span></span></font></span></b></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#222222"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px;">خلاصه سخنان استاد:</span></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#222222" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">درون انسان‌ها پر از گنج است البته این‌ها حرف‌های قشنگ و من‌درآوردی نیست فقط بعضی از ما آدرس این گنج‌ها را بلد نیستیم یا از وجودشان خبر نداریم به همین دلیل نمی‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. کاری که کنگره می‌کند نشان دادن همین آدرس‌ها است.<o:p></o:p></span></p></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 20px; font-size: 12px; "><br></span></span></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; "><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 20px; font-size: 12px; "><br></span></span></b></span></font></div></div> text/html 2018-09-10T14:55:06+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: قدردانی در کنگره۶۰ و هفته ایجنت و مرزبان و اسیسانت مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/83 <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: قدردانی در کنگره۶۰ و هفته ایجنت و مرزبان و اسیسانت مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به استادی آقای فرهاد</span></b> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5y87_فرهاد.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">نقشه و برنامه ریزی این جهان فیزیکی یا کارگاه ساخت این جهان، در جهان دیگری بوده است و از جنس فیزیک نبوده است. همیشه یادمان باشد که این جهان صاحب و ناظر دارد و هیچ چیزی در آن شانسی و بیخودی نیست و یک قدرتی این جهان را هدایت می کند، که هر زمان که مشکلی داریم و به بن بست می خوریم از همان قدرت کمک می خواهیم واز خداوند و خالق خود و جهان خود طلب یاری داریم.</span></div> text/html 2018-08-27T17:22:33+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان بینی۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/82 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان بینی۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جهان بینی کاربردی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جزوه شماره ۲<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">انرژی هم می تواند مثبت باشد و هم منفی، کسب انرژی مثبت با انجام دادن کارهای درست و سالم، مثل تفریح با خانواده یا ورزش مثل استخر رفتن و مثال واضح در کسب انرژی منفی که همان مصرف کردن مواد است، البته انرژی ذخیره خودمان را زیاد می کند. <b>هیچگاه انرژی منفی نمی تواند تاثیر مثبت داشته باشد،</b> باید با آگاهی تشخیص دهیم که انرژی منفی است و جذب نکنیم، شاید در ابتدا موفقیتی هم به دست آوریم ولی در نهایت ایجاد تخریب می کند.</span></p> text/html 2018-08-22T11:31:56+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزسی «عطار» در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/81 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزسی «عطار» در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سی دی آموزشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« عطار »<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">هیچ مدرکی از جنس فیزیک و ماده نمی تواند هیچ انسانی را از گذرگاه سخت عبور دهد، مدرک کنگره ای به درد هیچ دانشگاه یا هیچ اداره ای نمی خورد، و فارغ التحصیلی در کنگره برای انتخاب مسیرهای درست در زندگی و رسیدن به صلح و آرامش است. هر انسانی در زندگی با مسائل و مشکلاتی مواجه است و باید برای عبور کردن از این مشکلات برای تمام مسائل خود پاسخ داشته باشیم و مشکلات را حل کنیم، آیا می توان تصور کرد که سیستم نظام هستی و کائنات، مسائلی که برای شخص من قابل حل نیست را برای من طرح کنند، بدانیم در هر زمان با هر مشکلی که مواجه می شویم قطعا توان حل و عبور از آن را داریم.</span></p> text/html 2018-08-22T10:43:33+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع دستور جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان بینی ۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/80 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع دستور جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان بینی ۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جهان بینی کاربردی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جزوه شماره ۲<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">یک اصل مهم: </span></b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پول در جهان بیرون هم ارز با انرژی در جهان درون است... ص۲۸<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جهان بیرون یعنی جهان مادی که در حال حیات هستیم و جهان درون، یعنی درون هر انسان که بسیار وسیعتر است و حد مرزی ندارد، جهان درون انسانها بیکران است و از جنس ماده و فیزیک هم نمی باشد.</span></p> text/html 2018-08-15T16:52:20+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: سی دی «هالو» در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/79 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: سی دی «هالو» در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سی دی آموزشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« هالو »<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">خداوند آفریننده تمامی انسانها است ولی این خود انسان است که خودش را خاق می کند، یعنی این من هستم که می توانم پزشک باشم یا فرد معتاد باشم، و هر انسانی خودش جایگاه خودش را خلق می کند، پس هیچکسی معتاد یا مهندس آفریده نشده است بلکه این خود ما هستیم که شرایط و جایگاه خودمان را ایجاد می کنیم و با تغییر کردن در هر موضوع&nbsp; در همان مسیر تبدیل می شویم، و این تبدیل شدن همان خلق کردن خودمان است.</span></p> text/html 2018-08-11T06:33:44+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: سی دی «بام» در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/78 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: سی دی «بام» در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سی دی آموزشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« بام »<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بودن یا رفتن در هر تاریکی سخت و دشوار است ولی ماندن در تاریکی و یا عادت کردن به آن بسیار سخت تر می باشد، مثل عادت کردن به فقر یا اینکه هرگز نمی توانم از اعتیاد رها شوم، بزرگترین زندان برای هر شخصی، زندان ذهن است و اینکه خودش را در افکار منفی زندانی کند، مثل زندان شک، بدبینی، کینه، بسیار دشوار است کسی را از این زندان آزاد نمود ولی غیر ممکن هم نیست، تنها راه آزادی از چنین زندانی، جهان بینی درست و تغییر در دیدگاه و افکار است.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-26T08:13:05+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزشی « دبه » در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/77 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزشی « دبه » در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سی دی آموزشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« دبه »<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در ابتداء جلسه در مورد مدیریت زمان باید بدانیم که زمان در حال گذر است و هیچوقت نمی توان در زمان دخالتی داشت و ما باید یاد بگیریم تا زمان را به وقت تبدیل کنیم، زمان برای همه انسانها یکسان است ولی بعضی ها وقت اضافه دارند و خیلی ها وقت ندارند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">دبه کردن به معنی پیمان شکنی و یا بدعهدی می باشد، یعنی یک حرفی بزنیم یا زیر اوراقی را امضاء کنیم و بعد آن را قبول نداشته باشیم و زیر حرف خودمان بزنیم، همه انسانها برای دبه کردن و بدعهدی ابتدا به یک دلیل و یا بهانه و توجیه نیاز دارند و معمولا همه این دلیل ها یک لباس زیبایی به تن دارد، به گونه ای که کاملا حق را به شخص پیمان شکن می دهد، به انواع گوناگون در هر مورد و مسائلی</span></p> text/html 2018-07-18T19:42:07+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزشی « بند تن » در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/76 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزشی « بند تن » در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سی دی آموزشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« بند تن »<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">منظور از تن همان جسم ما است و بند تن به منظور نفس فشرده شده که درون جسم انسان قرار دارد، و زمانی که نفس وارد جسم می شود و در این جهان و زمین قرار می گیرد به عنوان نفس واحده عمل می نماید و درون مثلثی قرار می گیرد که خود نفس و یا آن شخص در قاعده مثلث قرار دارد و ضلع سمت راست استاد و مشاوری به نام روح و در سمت چپ استادی دیگر به نام جن مشاوره می دهد، و این دو کاملا ضد هم می باشند، پس ورود به جهان خاکی همراه با اضداد آغاز می شود، چون کل این جهان بر پایه اضداد خلق و برنامه ریزی شده است.</span></p> text/html 2018-07-17T10:42:55+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی گزارش تصویری از روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۲ در پارک طالقانی http://legion3.mihanblog.com/post/75 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>گزارش تصویری از روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۲ در پارک طالقانی و رهایی محمود عزیز و ورود به سفر دوم،&nbsp;</b></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x0m9_img_20180717_150357_703.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-16T14:09:54+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان موضوع بینی۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/74 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان موضوع بینی۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جهان بینی کاربردی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جزوه شماره ۲<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">همان طور که اشاره شد هر ساختار دارای دو هدف اصلی است: ۱-حفظ و بقای خود&nbsp; ۲-رشد و توسعه ص۲۷<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">هر ساختاری که در نفس ما شکل گرفته است دارای این دوهدف می باشد، حال ممکن است روش ها باهم متفاوت باشند، مثلا اگر در مسافرت شمال با مصرف مواد چند ساعتی را به خوشی گذرانیم، دائم همان تصاویر خوشی را یاد آوری می کند و مشکلات و سختی هایی که برای ما داشته است را به یاد نمی آوریم. و همیشه یادمان باشد هروقت چنین خوشی های موقتی را به یاد آوردیم باید بلافاصله مشکلاتی که بعد از مصرف کردن به وجود آمده را به یاد آوریم، فکر کنیم جند ساعت خوشی را با چی معاوضه می کنیم و در ازای حال خوش موقتی چه بهای سنگینی را می پردازیم.</span></p> text/html 2018-07-11T07:41:08+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی موضوع جلسه لژیون: « شیشه و تخریب های آن » در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/73 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">موضوع جلسه لژیون: « شیشه و تخریب های آن » در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tz2q_فرهاد.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">جسم همه انسانها دارای غددهایی است که هر کدام دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند که یکی از آن غدد، مرکز احساسات و مسائل جنسی است، در اثر مصرف شیشه و آمفتامین سوخت و ساز این غده مربوطه به سرعت زیاد می شود و تقریبا به دوازده برابر زمان طبیعی می رسد و باعث می شود تا نسبت به هر جنس مخالفی گرایش داشته باشد که در حالت عادی حتی نگاه هم نمی کند. البته بسیاری مشکلات و مسائل وحشتناک و مخرب دیگری هم ایجاد می کند.</span></p> text/html 2018-07-07T20:55:58+01:00 legion3.mihanblog.com فرهاد نورایی دستور جلسه لژیون: جزوه جهان بینی۲ در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۴ به استادی آقای فرهاد http://legion3.mihanblog.com/post/72 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دستور جلسه لژیون: جزوه جهان بینی۲ در روز پنج شنبه مورخ&nbsp; ۱۳۹۷/۴/۱۴ به استادی آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جهان بینی کاربردی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:72.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جزوه شماره ۲<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تمام هستی در هستی ماست... ص۲۶<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هر چیزی و هر نامی و هر موضوعی که برای انسان معنی داشته باشد درون انسان است، مثلا تمامی انسانها می توانند به هر زبان کشوری که می خواهند صحبت کنند، فقط باید آموزش بگیرند ولی یک سگ یا هر حیوان دیگری حتی اگر سالها در کلاس آموزش زبان انگلیسی حضور داشته باشد حتی یک کلمه هم نمی تواند بیان کند چون درون هر حیوانی فقط غرایز و یادگیری های خاص خودش می باشد و شکرگذاری را به صورت غریزی انجام می دهند، نه تفکر</span></p>