تبلیغات
وبلاگ لژیون 3 - موضوع جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان بینی در روز پنج شنبه ۲۳فروردین ۱۳۹۷ به استادی آقای فرهاد

موضوع جلسه لژیون: ادامه جزوه جهان بینی در روز پنج شنبه ۲۳فروردین ۱۳۹۷ به استادی آقای فرهاد

جهان بینی کاربردی

جزوه شماره ۱

خلاصه سخنان راهنما لژیون سوم آقای فرهاد :

در زندگی، دانایی به همین طریق اتفاق می افتد....ص ۱۴

دانایی های هر فردی  در زمینه خواسته نفس خودش ارتقاء می یابد، در چند سال گذشته چون خواهان مصرف مواد بودیم، در همان زمینه دانایی و آگاهی کسب کردیم، یا هرشخصی در هر حرفه ای که خواهان آن بوده نیز به دانایی رسیده است.

البته دانایی در زمینه راه درست و ارزشی، شاید اندکی سخت باشد ولی