تبلیغات
وبلاگ لژیون 3 - موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزشی « راهزنان » در روز سه شنبه ۲۱ فروردین۹۷ به استادی آقای فرهاد

موضوع جلسه لژیون: سی دی آموزشی « راهزنان » در روز سه شنبه ۲۱ فروردین۹۷ به استادی آقای فرهاد

خلاصه سخنان استاد:

ابتدا اینکه در اوایل هر سی دی وقتی آقای مهندس دیالوگ بین خود و استادش را بیان می کند باید بدانیم که آن دیالوگ و حرف ها برای خودمان است، اگر غیر این بود دلیلی برای خواندن آن نبود.

تمامی مسافران باید به پایه های مالی قوی برسند و آن ک